Priser

Pris pr. fiskestang / Preis per. angelrute

  • 2 timer 100 kr. pr. stang (14 euro pro rute/stunde)
  • 3 timer 130 kr. pr. stang (18 euro pro rute/stunde)
  • 4 timer 160 kr. pr. stang (22 euro pro rute/stunde)
  • 5 timer 190 kr. pr. stang (26 euro pro rute/stunde)
  • 6 timer 220 kr. pr. stang (30 euro pro rute/stunde)
  • 8 timer 280 kr. pr. stang (38 euro pro rute/stunde)

Tillægstimer 50 kr. pr. stang pr. time / Zusätzliche Stunden (7 euro pro rute/stunde)

Pris pr. stang – børn til og med 11 år / Preis per. angelrute – Kinder bis 11 Jahre

  • 2 timer 50 kr. pr. stang (7 euro pro rute/stunde)
  • 3 timer 65 kr. pr. stang (9 euro pro rute/stunde)
  • 4 timer 80 kr. pr. stang (11 euro pro rute/stunde)
Leje af fiskestang

Fiskestang kan lejes for 50 kr. (7 euro) for et sæt grej – nyt grej koster ekstra 40 kr. / Angelrute kann für 50 kr gemietet werden (7 Euro) – Angelgerät kostet extra 40 kr.

Betalende gæster, som heldet har svigtet, har mulighed for at købe friske økologiske ørreder til at tage med hjem eller grille på stedet. Pris: 60 kr./kg.

Om Bjerrely

Ejendommen Bjerrely er i alt på ca. 33 ha, og ligger omkranset at skov og økologisk dyrkede marker. Fiskesøen er opstået under gravning efter brunkul i årene frem til ca. 1955. Herefter måtte man stoppe med at grave efter brunkul, idet flere kilder gjorde det umuligt at holde udgravningerne fri for vand. I 1987 fik den tidligere ejer af Bjerrely Svend Lauridsen tilladelse til at bruge søen som fiskesø. På grund af kilderne er vandet i søen uhyre rent.

Bjerrely

Bjerrevej 55
Tanderupkjær 
7400 Herning

kontakt@bjerrely.dk 
Tlf.: 23 71 51 03